top of page

Lede til Jesus - Leve i Ham

Fællesskab der favner

Vi er skabt og døbt til at leve i fællesskab. Det kristne fællesskab er i sit dybeste væsen favnende. Fordi vi selv er favnet af Guds kærlighed, kan vi i kærlighed favne hinanden – og byde andre ind i fællesskabets varme.

Det kristne fællesskab er stedet, hvor Guds omsorg og kærlighed får krop. Favnende fællesskab handler ikke kun om møder i missionshuset, men rækker ud i hverdagen. Favnende fællesskab begynder med gæstfrie og favnende mennesker. Derfor må arbejdet med det kristne fællesskab stå stærkt i Indre Mission.

Forkyndelse der frigør

Vi er helt afhængige af, at Gud frigør os fra de mange ting, der ellers ville binde os. Gennem forkyndelse af det kristne budskab kan Helligånden sætte os fri fra synd, selvretfærdighed, frygt og dårlig samvittighed.
Vi sættes fri til tro og tjeneste, tak og tilbedelse.
Troen må dagligt leve af en forkyndelse af evangeliet, der sætter mennesker fri.

Derfor står arbejdet med forkyndelsen stærkt i Indre Mission.

Fundament der fastholder

Vi er helt afhængige af et fundament for vores liv som kristne. Et fundament, der er klippefast, så det både kan bære os og fastholde os, så vi ikke blæses omkuld. Dette fundament er Bibelens og folkekirkens bekendelsesskrifter, hvor Jesus er det klare centrum.

Troen må til stadighed lade sig styrke og vejlede af Helligånden gennem Ordet.
Derfor står arbejdet med troens og det kristne livs fundament stærkt i Indre Mission.

Forvaltning der forandrer

Vi har fået ufattelig meget af Gud; alt godt kommer fra ham. En af de store glæder ved disse gratis gaver er, at de sætter os i stand til at gøre en positiv forskel i verden. Vi får liv, tid, evner, penge, nådegaver, ansvar – alt skal forvaltes, og ledere har et særligt ansvar. Når vi forvalter Guds gaver efter hans vilje, udfoldes hans mægtige kræfter i vores svaghed. Vi velsignes. Der er mange mennesker, der trænger til, at Guds hjælp når frem til dem. Derfor står forvaltningen af Guds gaver stærkt i Indre Mission.

bottom of page